Mest solgte hvidevarer

Mest solgt elektronik

Mest solgt belysning

Mest solgt Gaming

Mest solgt husholdning

Eltons butik - Det´sgu service

Besøg Eltons butik og læs mere om vores nye reklamekoncept.

Error parsing template "/Designs/elsalg/frontpage/Paragraph/WidgetBrands.cshtml"
Line 54: (53:4) - Encountered end tag "div" with no matching start tag.  Are your start/end tags properly balanced?

1 <!-- ------------- widget brands ------------- --> 2 <script type="text/javascript"> 3 $(function() { 4 $('.owl-brands').owlCarousel({ 5 loop: false, 6 dots: false, 7 margin: 15, 8 nav: true, 9 items: 6, 10 slideBy: "page", 11 responsive: { 12 0: { 13 items: 3, 14 margin: 10 15 }, 16 600: { 17 items: 4, 18 margin: 10 19 }, 20 1000: { 21 items: 6 22 } 23 } 24 }); 25 }); 26 </script> 27 @{ 28 var checkOwl = GetString("Item.Template"); 29 var newClass = ""; 30 31 if (checkOwl.Contains("owl-brands")) { 32 newClass = "row-owl"; 33 } 34 35 36 <div class="container_4 clearfix"> 37 <div class="row @newClass clearfix"> 38 <div class="@GetString("Item.Template")"> 39 @foreach (var brand in GetLoop("Item.Collection")) 40 { 41 var url = brand.GetString("Item.Collection.Link"); 42 43 <div class="item"> 44 <div class="image"> 45 <a @(!string.IsNullOrEmpty(url) ? " href=\"" + url + "\"" : string.Empty)> 46 <img src="@brand.GetString("Item.Collection.Image")" alt="" /> 47 </a> 48 </div> 49 </div> 50 } 51 </div> 52 </div> 53 </div> 54 </div> 55 } 56
Fagmandens tips & fif..
Hvordan slipper man af med lugten i køleskabet eller glaspest?
Og hvad er det nu lige at vaskesymbolerne i tøjet betyder?