Finansiering i samarbejde med Sparxpres

*Lån eksempelvis 10.000 kr. rente- og gebyrfrit i 10 måneder. Mdl. ydelse: 1.000 kr. ÅOP 0,00%. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet beløb som tilbagebetales 10.000 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. Der forudsættes betaling via. Mit Sparxpres. Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering. Der er fortrydelsesret. 

Få råd til mere med delbetaling

0 kr. i oprettelse, 0 kr. i gebyr og 0. kr. i rente

Nye hvidevarer? Nyt tv? Ny mobil? Du behøver ikke længere vente med at handle, indtil pengene står på din konto. Eller måske vil du bare gerne holde pengene på din egen konto længst muligt, så du er polstret til dårlige tider.
 
EL-Salg giver dig mulighed for at betale dit næste køb gennem månedlige betalinger – uden det koster ekstra. Der er ikke noget oprettelsesgebyr, ingen gebyrer og ingen renter. Hvis du vil afdrage 5.000 kr. over en periode, betaler du kun 5.000 kr. for varen. Der er ingen hokuspokus. Ikke noget med småt.
 
Du vælger selv, om du vil betale en del af beløbet med det samme og derefter afdrage resten over nogle måneder. Det er helt op til dig. Vi vil bare gerne give dig mest mulig fleksibilitet, når du handler hos os. Minimumskravet for at benytte afdragsordningen starter ved 2.000 kr. på elsalg.dk

Tørretumblere

Køleskabe

Ansøg om forhåndsgodkendelse

Du kan hjemmefra ansøge online om en forhåndsgodkendelse, så du slipper for at rode med det i butikken.

Start ansøgning

Få dine penge til at række lidt længere

Få råd til mere med vores tilbud om en fleksibel afdragsordning.
 
Du kan handle, når behovet er der
Du kan holde pengene på din egen konto
Du kan sammensætte lånet efter dit behov
Du kan altid indfri det
Der er ingen gebyrer og ingen renter
Ikke noget med småt

Låneeksempel

Finansiering i samarbejde med Sparxpres:

Hvis du låner 9.000 kr. og vælger at betale dem tilbage over 20 måneder, vil regnestykket se sådan her ud:

Den månedlige ydelse: 450 kr.
ÅOP: 0,00%.
Samlede kreditomkostninger: 0 kr.
Samlet beløb som tilbagebetales: 9.000 kr.
Årlig fast debitorrente: 0,00%.
Der forudsættes betaling via Betalingsservice, og bevilling af lånet kræver positiv kreditvurdering hos Sparxpres. Der er almindelig fortrydelsesret. 

Læs mere om finansiering

Vaskemaskiner

Opvaskemaskiner

 

Error executing template "/Designs/elsalg/frontpage/Paragraph/WidgetRaptorProductsNative.cshtml"
System.FormatException: Input string was not in a correct format.
  at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  at System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
  at System.Convert.ToDecimal(String value)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_1e2993a8da144ee38d9a6d605f91b9de.Execute() in D:\websites\elsalg.dk\application(9.12.1)\Files\Templates\Designs\elsalg\frontpage\Paragraph\WidgetRaptorProductsNative.cshtml:line 164
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Net; 2 @using System.Web; 3 @using eela.custom; 4 @using eela.custom.Providers; 5 @using Newtonsoft.Json; 6 @using Newtonsoft.Json.Linq; 7 @using System.Text.RegularExpressions 8 @using Dynamicweb.Ecommerce; 9 @using Dynamicweb.Ecommerce.Products; 10 @using Dynamicweb.Ecommerce.Shops; 11 @{ 12 var parameterName = GetValue("Item.SectionName") != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(GetValue("Item.SectionName").ToString()) ? GetValue("Item.SectionName").ToString() : String.Empty; 13 var parameterValue = GetValue("Item.SectionValue") != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(GetValue("Item.SectionValue").ToString()) ? GetValue("Item.SectionValue").ToString() : String.Empty; 14 var raptorIntegrationType = GetValue("Item.RaptorIntegrationType") != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(GetValue("Item.RaptorIntegrationType").ToString()) ? GetValue("Item.RaptorIntegrationType").ToString() : "GetOverallTopVisits"; 15 16 var productCount = GetValue("Item.NoOf_Products") != null && !string.IsNullOrWhiteSpace(GetValue("Item.NoOf_Products").ToString()) ? int.Parse(GetValue("Item.NoOf_Products").ToString()) : 10; 17 18 if (productCount < 1) 19 { 20 productCount = 10; 21 22 } 23 24 List<Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product> products = new List<Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product>(); 25 26 if (raptorIntegrationType == "GetTopSellingInCagegory") { raptorIntegrationType = "GetTopSellingInCategory"; } 27 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(parameterName) && !string.IsNullOrWhiteSpace(parameterValue)) 28 { 29 products = eela.custom.Raptor.GetRaptorItems(raptorIntegrationType, parameterName, parameterValue, productCount); 30 } 31 else 32 { 33 products = eela.custom.Raptor.GetRaptorItems(raptorIntegrationType, productCount); 34 } 35 36 if (products.Count < 1) { return; } 37 } 38 39 40 <script> 41 function formatPrice(fPrice) { 42 document.write(fPrice.replace(/,00$/, ',-')); 43 } 44 $(document).ready(function () { 45 var $owlProducts = $('.owl-products'); 46 47 function checkWidth() { 48 var windowSize = $(window).width(); 49 if (windowSize > 1199) { 50 $owlProducts.owlCarousel({ 51 margin: 24, 52 dots: false, 53 responsiveClass: true, 54 slideBy: "page", 55 responsive: { 56 0: { 57 items: 1, 58 nav: true 59 }, 60 600: { 61 items: 3, 62 nav: true 63 }, 64 1000: { 65 items: 4, 66 nav: true, 67 loop: false 68 } 69 } 70 }); 71 $owlProducts.removeClass('scroll-mobile'); 72 } else { 73 $owlProducts.addClass('scroll-mobile'); 74 $owlProducts.owlCarousel('destroy'); 75 } 76 } 77 78 checkWidth(); 79 80 $(window).on("resize", checkWidth); 81 82 $(".item-assortment-link").on('click', function (event) { 83 event.preventDefault(); 84 var newURl = $(this).attr('data-url'); 85 location.href = newURl; 86 //window.open(newURl,'_blank'); 87 }); 88 }); 89 90 </script> 91 92 93 94 <div class="widget-products"> 95 <div class="container_4 clearfix"> 96 97 <div class="title"> 98 <div class="container_4 clearfix"> 99 <div class="grid_4"> 100 <h1>@GetString("Item.Title")</h1> 101 </div> 102 </div> 103 </div> 104 105 <div class="product-grid"> 106 <div class="tabs-items tab-items-product"> 107 108 <section class="tab-item current clearfix"> 109 110 <div class="owl-wrapp"> 111 <div id="raptor-recomendations-@raptorIntegrationType" class="owl-products owl-carousel owl-theme @(products.Count() < 4 ? "owl-center" : null)"> 112 @foreach (Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product product in products) 113 { 114 if (string.IsNullOrWhiteSpace(product.Name)) { continue; } 115 116 string price = product.GetPrice("DKK","DK").PriceWithVAT.ToString("0,0.00"); 117 string priceDiscount = Services.Products.GetProductFieldValue(product, "ELSUnitSavings").ToString(); 118 bool hasDiscount = false; 119 if (Convert.ToDecimal(priceDiscount) != 0) 120 { 121 hasDiscount = true; 122 } 123 string priceBefore = (hasDiscount) ? (Convert.ToDouble(priceDiscount) + Convert.ToDouble(price)).ToString() : "0"; 124 125 string baseUrl = String.Format("Default.aspx?ID={0}&ProductID={1}", "9", product.Id); 126 string url = Dynamicweb.Frontend.SearchEngineFriendlyURLs.GetFriendlyUrl(baseUrl).ToString(); 127 string buyURL = String.Format("{0}?cartcmd=add", url); 128 129 var primaryGroup = ProductProvider.GetPrimaryParentGroup(product.Id); 130 var elsEnergy = product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSEnergy").Value.ToString(); 131 var energyImgPath = ProductProvider.GetEnergyImagePath(product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSEan").Value.ToString(), elsEnergy, primaryGroup.Id.Replace("-at-SHOP1", "")); 132 133 <div id="recomendation-@product.Id"> 134 <article class="product @(hasDiscount ? "has-discount" : "")" title="@product.Name"> 135 <div class="product-content"> 136 137 <a class="clearfix product-link-box" href="@url" data-raptorrecommendation="productId:@product.Id"> 138 <div class="image"> 139 <div> 140 @if (!ProductProvider.ElectraImgExists(product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSEan").Value.ToString(), product.Number)) 141 { 142 <img src="https://cdn1.elsalg.dk/inetimagegen.ashx?altFmImage_path=/Files/ELSALG/eCom/Pictures/@(product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSAlternatePictureID").Value.ToString() == "" ? "0000000000001" : product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSAlternatePictureID").Value.ToString()).png&amp;image=/files/ELSALG/eCom/Pictures/@(product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSEan").Value.ToString()).png&amp;width=255&amp;height=255&amp;crop=5" alt="@product.Name" /> 143 } 144 else 145 { 146 var electraImgUrl = ProductProvider.GetElectraImgUrl(product.Number); 147 148 <img src="@electraImgUrl" alt="@product.Name" /> 149 } 150 </div> 151 152 @*----- Render all labels related to the product notes. ----- *@ 153 154 @{ 155 156 var productSymbolsValue = product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSProductSymbols").Value.ToString(); 157 var elsAssortmentId = product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSAssortmentID").Value.ToString().ToLower(); 158 159 160 <div class="label-info"> 161 162 @if (hasDiscount) 163 { 164 <div class="item save">@(Convert.ToDecimal("Spar " + Convert.ToDouble(priceDiscount).ToString("0,0.00").Replace(",00", ",-")))</div> 165 } 166 167 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(productSymbolsValue.Trim())) 168 { 169 var productSymbols = JArray.Parse(productSymbolsValue) as JArray; 170 171 foreach (var productSymbol in productSymbols) 172 { 173 <div class="item online">@productSymbol["description"]</div> 174 } 175 } 176 177 @if (elsAssortmentId == "5ps") 178 { 179 <div class="item rate"> 180 Rente-og gebyrfrit 181 <span class="link item-assortment-link" data-url="/meddethele"> 182 Læs mere her! 183 </span> 184 </div> 185 } 186 </div> 187 188 <div class="label-marks"> 189 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(productSymbolsValue.Trim())) 190 { 191 var productSymbols = JArray.Parse(productSymbolsValue) as JArray; 192 193 foreach (var productSymbol in productSymbols) 194 { 195 <div class="item"> 196 <img src="/files/images/symbols/@(productSymbol["value"])" alt="" /> 197 </div> 198 } 199 } 200 </div> 201 } 202 </div> 203 204 <div class="text"> 205 <div class="description"> 206 <div class="title-content"> 207 <div class="title"> 208 @TruncateAtWords(product.Name.ToString(), 56) 209 </div> 210 <p class="productsubheader"> 211 @product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSProductSubHeader").Value 212 </p> 213 </div> 214 @product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSProductShortText").Value 215 216 </div> 217 <div class="pricing clearfix"> 218 <div class="prod-spec-tab d-flex justify-content-between"><a href="@string.Format("{0}?tab=specifications", url)">Produktdatablad</a> 219 @if (hasDiscount) 220 { 221 <span class="">Før @Convert.ToDouble(priceBefore).ToString("0,0.00").Replace(",00", ",-")</span> 222 } 223 </div> 224 225 <div class="clearfix"> 226 <span class="discount">@("Spar " + Convert.ToDouble(priceDiscount).ToString("0,0.00").Replace(",00", ",-"))</span> 227 <span class="price"> 228 <script>formatPrice('@ProductExtensions.GetCustomPrice(product)')</script> 229 @if (elsAssortmentId == "5ps") 230 { 231 <span class="month-price-text">Rentefrit pr. md.</span> 232 } 233 </span> 234 @if (!string.IsNullOrEmpty(energyImgPath)) 235 { 236 <span class="energy-pg"> 237 <a href="@string.Format("{0}?tab=specifications", url)"> 238 <img src="@energyImgPath" alt="" /> 239 </a> 240 </span> 241 } 242 <div class="buy"> 243 <div onclick="AddToCartWithSupplemental('@buyURL', '@product.Number', '@product.Id', '@HttpUtility.JavaScriptStringEncode(product.Name.Replace("''", ""))');return false;" class="button skipSwipable"> 244 Køb 245 </div> 246 </div> 247 </div> 248 <div class="delivery-text">@product.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("ELSDeliveryText").Value.ToString()</div> 249 </div> 250 </div> 251 </a> 252 </div> 253 </article> 254 </div> 255 } 256 </div> 257 </div> 258 </section> 259 </div> 260 </div> 261 </div> 262 </div> 263 264 @functions 265 { 266 string TruncateAtWords(string html, int maxCharacters) 267 { 268 if (html == null || (html = html.Trim()).Length <= maxCharacters || string.IsNullOrEmpty(html)) 269 return html; 270 271 int index = html.Trim().LastIndexOf(" "); 272 while ((index + 3) > maxCharacters) 273 index = html.Substring(0, index).Trim().LastIndexOf(" "); 274 275 if (index > 0) 276 return html.Substring(0, index) + " &hellip;"; 277 278 return html.Substring(0, maxCharacters - 3) + " &hellip;"; 279 } 280 }

Gaming PC'er og skærme

Hvidevarer fra kr. 119,- om måneden - MED DET HELE

Fra 119 kr. om måneden kan vi, i samarbejde med Miele, Bosch, Siemens, Gram, Vestfrost og Cylinda, tilbyde dig en spritny vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine, køleskab eller køle-fryseskab – naturligvis leveret og installeret af vores fagfolk.

Produkterne kommer med 4 års garanti, altså med dækning i hele afdragsperioden. Så hvis uheldet er ude, skal du blot ringe til os, så klarer vi det hele. Efter 48 mdrs. betaling er produktet dit. 

*Regler og vilkår gælder, se mere på linket nedenfor. 

 

 

Læs mere

Udvalgte hvidevarer - MED DET HELE

 

Kontakt os

Køb med delbetaling forudsætter kreditgodkendelse hos Sparxpres, og betaling via Mit Sparxpres.
Købet er dækket af almindelige vilkår med 14 dages fortrydelsesret. Skulle du ønske det, kan du altid indfri lånet uden ekstra omkostninger. 

Har du spørgsmål herom, kan du altid kontakte vores kundeservice på salg@elsalg.dk eller på telefon 70 20 11 22.

Køb med delbetaling gælder kun via bestilling på elsalg.dk (Cvr: 28886047)

 

 

Kontakt EL-Salg